BIP Sąd Rejonowy w Olecku

Biuletyn Informacji Publicznej Sąd Rejonowy w Olecku
  • Slajd 1
  • Slajd 2
  • Slajd 3
  • Slajd 4
  • Slajd 5

Mediacje

Tydzień Mediacji oraz Międzynarodowy Dzień Mediacji
 
W dniach od 15 października 2018 roku do 19 października 2018 roku będzie obchodzony Tydzień Mediacji oraz Międzynarodowy Dzień Mediacji, przypadający na dzień 18 października 2018 roku.

Lista wydarzeń związanych z obchodami Tygodnia Mediacji w sądach okręgu Sądu Okręgowego w Suwałkach

 

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

 

Lista stałych mediatorów oraz ośrodków mediacyjnych

Wykaz instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i nieletnich

Lista stałych mediatorów prowadzona przez Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach

 
    Informacje o mediacji:
    - w sprawach cywilnych
    - w sprawach karnych
    - w sprawach nieletnich 
    - w sprawach rodzinnych, o rozwód i separację

 

Więcej informacji o idei mediacji można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Olecku
Wytwarzający informację: Sylwester Kłos dnia: 2017-12-28 21:59
Upublicznienie: Sylwester Kłos dnia: 2017-12-28 22:00:35
Ostatnia edycja: Sylwester Kłos dnia: 2019-03-29 15:12:24

Siedziba Sądu Rejonowego w Olecku
ul. Osiedle Siejnik I 18
19-400 Olecko

NIP 847-15-04-980
REGON 519617010