BIP Sąd Rejonowy w Olecku

Biuletyn Informacji Publicznej Sąd Rejonowy w Olecku

Biuro Obsługi Interesantów (BOI)

ul. Osiedle Siejnik I 18
19-400 Olecko
pok. nr 4
tel. 87 523 06 50
fax 87 523 06 99
e-mail: boi@olecko.sr.gov.pl
 
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek - od godz. 8:00 do godz. 18:00
wtorek - piątek - od godz. 7:00 do godz. 14:00
 
Biuro Obsługi Interesantów zostało utworzone Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Olecku Nr A-0220-12/2017 z dnia 14 września 2017 r. do obsługi interesantów:
I Wydziału Cywilnego 
II Wydziału Karnego 
III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich 

 

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji osobom zgłaszającym się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Pracownik Biura Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszałyby przepisy innych aktów prawnych, w tym o ochronie danych osobowych.
Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem jest udzielenie wskazówek co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przed sądem, w przedmiocie którego dana sprawa dotyczy lub która polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.

 

Do zadań Biura Obsługi Interesantów należy w szczególności:

  1. udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych,
  2. wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału,
  3. wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału,
  4. kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe,
  5. udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych,
  6. udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka,
  7. udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism,
  8. informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw,
  9. udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.
 
 
Czytelnia Akt

Czytelnia akt udostępnia akta spraw prowadzonych przez I Wydział Cywilny, II Wydział Karny oraz III Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Olecku.

Akta spraw sądowych do czytelni akt można zamawiać:
- osobiście w siedzibie Sądu przy ul. Osiedle Siejnik I 18 - w Biurze Obsługi Interesantów
- za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: boi@olecko.sr.gov.pl
- telefonicznie pod nr tel. 87 523 06 50

 

 
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Olecku
Wytwarzający informację: Sylwester Kłos dnia: 2018-01-09 21:41
Upublicznienie: Sylwester Kłos dnia: 2018-01-09 21:47:16
Ostatnia edycja: Sylwester Kłos dnia: 2022-03-01 12:15:27

Siedziba Sądu Rejonowego w Olecku
ul. Osiedle Siejnik I 18
19-400 Olecko

NIP 847-15-04-980
REGON 519617010

Sąd Rejonowy w Olecku nie posiada stron na portalach społecznościowych.