BIP Sąd Rejonowy w Olecku

Biuletyn Informacji Publicznej Sąd Rejonowy w Olecku

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

ul. Osiedle Siejnik I 18
19-400 Olecko
tel. 87 523 06 10
fax 87 523 05 98
e-mail:rodzinny@olecko.sr.gov.pl
 
Przewodniczący Wydziału:
Agnieszka Węglicka-Bogdan
 
Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów
w środy w godz. 10:00 - 14:00
 
Kierownik Sekretariatu:
Magda Skubina
pokój nr 129
tel. 87 523 06 10 
fax 87 523 05 98
  
Informacji o sprawach sądowych prowadzonych w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich udziela Biuro Obsługi Interesantów tel. 87 523 06 50, fax 87 523 06 99
e-mail: boi@olecko.sr.gov.pl
 
Godziny przyjęć interesantów w Biurze Obsługi Interesantów:
poniedziałek: 8:00 - 18:00
wtorek-piątek: 7:00 - 14:00 
 
Właściwość miejscowa:
Miasto Olecko i Gołdap oraz gminy: Banie Mazurskie, Dubeninki, Gołdap, Kowale Oleckie, Olecko, Świętajno, Wieliczki 
 
Właściwość rzeczowa:
Sprawy rozpoznawane w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich (przykładowe):
- alimenty/zmiana orzeczenia w zakresie alimentów 
- ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane
- zaprzeczenie ojcostwa
- ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego
- ustanowienie rozdzielności majątkowej
- rozwiązanie przysposobienia
- pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
- zezwolenie na zawarcie małżeństwa
- ustanowienie opieki nad osobą dorosłą
- rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny
- zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu
- zmiana orzeczenia o obowiązku leczenia odwykowego
- ustanie obowiązku leczenia odwykowego
- nakazanie wypłacania wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka
- ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej
- umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody (osoby chorej psychicznie, osoby z zaburzeniami psychicznymi,     osoby chorej psychicznie na wniosek)
- przysposobienie
- pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej
- zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania
- przywrócenie władzy rodzicielskiej
- ustanowienie opieki nad małoletnim
- ustanowienie kuratora dla małoletniego
- złożenie do depozytu sądowego
- wydanie dziecka
- zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego
- rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka
- sprawy o pobranie tkanek do przeszczepu od małoletniego
- umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej
- ustalenie miejsca pobytu małoletniego
- ustalenie kontaktów z małoletnim
- ponowne wydanie tytułu wykonawczego
- skarga na czynności komornika
- wszczęcie egzekucji w trybie art. 1051 kpc
- sprawy karne dot. nieletnich (demoralizacja i czyny karalne)
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Olecku
Wytwarzający informację: Sylwester Kłos dnia: 2017-12-28 21:44
Upublicznienie: Sylwester Kłos dnia: 2017-12-28 21:45:16
Ostatnia edycja: Sylwester Kłos dnia: 2021-07-30 08:40:34

Siedziba Sądu Rejonowego w Olecku
ul. Osiedle Siejnik I 18
19-400 Olecko

NIP 847-15-04-980
REGON 519617010

Sąd Rejonowy w Olecku nie posiada stron na portalach społecznościowych.