BIP Sąd Rejonowy w Olecku

Biuletyn Informacji Publicznej Sąd Rejonowy w Olecku
  • Slajd 1
  • Slajd 2
  • Slajd 3
  • Slajd 4
  • Slajd 5

Mediacje

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

    Informacje o mediacji:
    - w sprawach cywilnych
    - w sprawach karnych
    - w sprawach nieletnich 
    - w sprawach rodzinnych, o rozwód i separację

 

Listy i wykazy mediatorów

https://bip.suwalki.so.gov.pl/mediacja,214.html

 

Więcej informacji o idei mediacji można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Olecku
Wytwarzający informację: OAdministracyjny dnia: 2017-12-28 21:59
Upublicznienie: Sylwester Kłos dnia: 2017-12-28 22:00:35
Ostatnia edycja: Sylwester Kłos dnia: 2019-09-23 13:36:23

Siedziba Sądu Rejonowego w Olecku
ul. Osiedle Siejnik I 18
19-400 Olecko

NIP 847-15-04-980
REGON 519617010

Sąd Rejonowy w Olecku nie posiada stron na portalach społecznościowych.