BIP Sąd Rejonowy w Olecku

Biuletyn Informacji Publicznej Sąd Rejonowy w Olecku
  • Slajd 1
  • Slajd 2
  • Slajd 3
  • Slajd 4
  • Slajd 5

Mediacje

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale osoby trzeciej, neutralnego i bezstronnego mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia.

Postępowanie mediacyjne jest poufne. Może toczyć się przed wszczęciem sprawy w sądzie lub w jej trakcie. Ugoda jest dobrowolna, a jej treść musi być w całości zaakceptowana przez strony sporu. W przypadku zawarcia ugody można uniknąć postępowania sądowego i w znacznym stopniu zaoszczędzić związane z tym koszty. Ugoda zawarta w postępowaniu mediacyjnym, po spełnieniu niezbędnych warunków, może być egzekwowana w drodze egzekucji sądowej.

Przystąpienie do mediacji nie wiąże się z obowiązkiem zawarcia ugody, a brak porozumienia nie uniemożliwia prowadzenia postępowania sądowego.

Ulotki informacyjne, w których znajdują się informacje:
• czym jest mediacja?,
• jakie są jej zasady?,
• jak rozpocząć mediację?,
• gdzie szukać mediatora?,
• jakie są koszty mediacji?
znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ulotki

 

 

Listy i wykazy mediatorów

https://suwalki.so.gov.pl/listy-i-wykazy-mediatorow,m,m2,304,310,359

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Olecku
Wytwarzający informację: OAdministracyjny dnia: 2017-12-28 21:59
Upublicznienie: Sylwester Kłos dnia: 2017-12-28 22:00:35
Ostatnia edycja: Sylwester Kłos dnia: 2023-09-18 15:05:18

Siedziba Sądu Rejonowego w Olecku
ul. Osiedle Siejnik I 18
19-400 Olecko

NIP 847-15-04-980
REGON 519617010

Sąd Rejonowy w Olecku nie posiada stron na portalach społecznościowych.