BIP Sąd Rejonowy w Olecku

Biuletyn Informacji Publicznej Sąd Rejonowy w Olecku

KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI

Na podstawie art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1062) na Koordynatora do spraw dostępności w Sądzie Rejonowym w Olecku zostali wyznaczeni:

Elżbieta Gałaszewska – Dyrektor Sądu Rejonowego w Olecku
Sylwester Kłos – Informatyk w Sądzie Rejonowym w Olecku

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:
1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Sąd Rejonowy w Olecku.
2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Sąd Rejonowy w Olecku.
3. Monitorowanie działalności Sądu Rejonowego w Olecku w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt:

Elżbieta Gałaszewska
Koordynator do spraw dostępności
Sąd Rejonowy w Olecku
ul. Osiedle Siejnik I 18, 19-400 Olecko
tel. 87 523 06 55
e-mail: dyrektor@olecko.sr.gov.pl

Sylwester Kłos
Koordynator do spraw dostępności
Sąd Rejonowy w Olecku
ul. Osiedle Siejnik I 18, 19-400 Olecko
tel. 87 523 06 07
e-mail: informatyk@olecko.sr.gov.pl

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Olecku
Wytwarzający informację: Oadministracyjny dnia: 2020-11-06 09:51
Upublicznienie: Sylwester Kłos dnia: 2020-11-06 09:57:59

Siedziba Sądu Rejonowego w Olecku
ul. Osiedle Siejnik I 18
19-400 Olecko

NIP 847-15-04-980
REGON 519617010