BIP Sąd Rejonowy w Olecku

Biuletyn Informacji Publicznej Sąd Rejonowy w Olecku

Kampania Biała Wstążka

STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET!

Największa na świecie kampania społeczna „Biała wstążka” ma na celu walkę z przemocą wobec kobiet i wspieranie instytucji, które się nią zajmują.

W okresie trwania kampanii organizatorzy zachęcają szczególnie mężczyzn, aby zechcieli przyjąć i nosić białą wstążkę manifestując w ten sposób sprzeciw wobec przemocy. Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania.

O PRZEMOCY SŁÓW KILKA…

Przemoc to zamierzone i wykorzystujące przewagę siły działanie przeciwko drugiej osobie, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.

PRZEMOC CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:
JEST INTENCJONALNA
Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.

SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE
W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą.

NARUSZA PRAWA I PRAWA OSOBISTE
Sprawca wykorzystuje przewagę sił, narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności cielesnej, godności, szacunku itd.)

POWODUJE CIERPIENIE I BÓL
Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczenie bólu i cierpienia sprawia, że ma mniejsze zdolności do samoobrony.

Nie jesteś niczemu winna!

Jeśli kiedykolwiek padłaś ofiarą przemocy w rodzinie, pamiętaj: Nie jesteś za to odpowiedzialna! 5 grudnia 2020r. w godzinach od 10.00 do 13.00 certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i starszy specjalista pomocy socjalnej będą pełnić dyżur. Zadzwoń pod numer telefonu 875201503 jeśli jesteś osobą doznającą przemocy lub jej świadkiem. Nie czekaj!


Źródło: http://www.oik.jaworzno.pl/art,6,definicja-i-rodzaje-przemocy

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Olecku
Wytwarzający informację: ZKSS dnia: 2020-11-18 14:31
Upublicznienie: Sylwester Kłos dnia: 2020-11-18 14:34:36
Ostatnia edycja: Sylwester Kłos dnia: 2020-11-18 14:48:47

Siedziba Sądu Rejonowego w Olecku
ul. Osiedle Siejnik I 18
19-400 Olecko

NIP 847-15-04-980
REGON 519617010