BIP Sąd Rejonowy w Olecku

Biuletyn Informacji Publicznej Sąd Rejonowy w Olecku

Zarządzenie Nr A-0220-5/2022 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Olecku

z dnia 30 marca 2022 roku


w sprawie: utraty mocy Zarządzenie Nr A-0220-18/2021 Prezesa i Dyrektora Sądu rejonowego w Olecku z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie ustanowienia i wdrożenia od dnia 01 lipca 2021r. w Sądzie Rejonowym w Olecku procedur zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne pracowników sądu i interesantów w czasie stanu epidemii

Na podstawie:
1. art. 22 § 1 pkt. 1 lit. b, art. 31a § 1 pkt 3 i art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych,
2. art. 207 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
3. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
4. pisma Ministerstwa Sprawiedliwości z 10 marca 2022r. nr DKO-IV.5006.15.2022, zarządza się, co następuje:

§ 1

Traci moc Zarządzenie Nr A-0220-18/2021 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Olecku z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie ustanowienia i wdrożenia od dnia 01 lipca 2021r. w Sądzie Rejonowym w Olecku procedur zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne pracowników sądu i interesantów w czasie stanu epidemii.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Olecku.

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Olecku
Wytwarzający informację: OAdministracyjny dnia: 2022-03-30 13:52
Upublicznienie: dnia: 2022-03-30 14:15:00
Ostatnia edycja: Sylwester Kłos dnia: 2022-03-31 11:57:55

Siedziba Sądu Rejonowego w Olecku
ul. Osiedle Siejnik I 18
19-400 Olecko

NIP 847-15-04-980
REGON 519617010

Sąd Rejonowy w Olecku nie posiada stron na portalach społecznościowych.