BIP Sąd Rejonowy w Olecku

Biuletyn Informacji Publicznej Sąd Rejonowy w Olecku

Informacja dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ !
MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC


Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj!
Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.
Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości  www.gov.pl  w zakładce Usługi dla obywatela.

Załączniki

 1. INFORMATOR DLA OSOBY STOSUJĄCEJ PRZEMOC DOMOWĄ (2023-07-26 14:06) - (pdf) - 3,6MB
 2. Baza - miejsca noclegowe dla sprawców (2022-08-08 10:15) - (xls) - 0,1MB
 3. Baza OPS, CUS i PCPR (2022-08-08 10:16) - (xls) - 0,1MB
 4. Baza organizacji pozarządowych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (2022-08-08 10:17) - (xls) - 0,1MB
 5. Baza placówek poradnictwa specjalistycznego dla osób dotkniętych przemocą (2022-08-08 10:17) - (xls) - 0,2MB
 6. Baza placówek poradnictwa specjalistycznego dla osób stosujących przemoc (2022-08-08 10:17) - (xls) - 0,1MB
 7. Baza placówek prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne oraz programy psychologiczno-terapeutyczne (2022-08-08 10:18) - (xls) - 0,1MB
 8. Baza placówek zapewniających schronienie (2022-08-08 10:18) - (xls) - 0,1MB
 9. Baza podmiotów udzielających pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie (2022-08-08 10:18) - (xls) - 0,2MB
 10. Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb na terenie woj. Podlaskiego (2023-07-26 14:18) - (pdf) - 0,2MB
 11. Miejsca schronienia/interwencja kryzysowa dla osób dotkniętych przemocą domową - 2023 r. (2024-03-15 10:09) - (xls) - 0,1MB
 12. Podmioty oraz organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom doznającym przemocy domowej w woj. podlaskim - 2023 r. (2024-03-15 10:10) - (xls) - 0,1MB
 13. Punkty konsultacyjne dla osób dotkniętych przemocą domową w woj. podlaskim - baza teleadresowa 2023 r. (2024-03-15 10:11) - (xlsx)
 14. Wykaz PCPR - baza teleadresowa (2024-03-15 10:11) - (xls)
 15. Zespoły interdyscyplinarne - baza teleadresowa 2022 r. (2024-03-15 10:12) - (xls) - 0,2MB
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Olecku
Wytwarzający informację: OAdministracyjny dnia: 2022-08-08 10:08
Upublicznienie: Sylwester Kłos dnia: 2022-08-08 10:18:50
Ostatnia edycja: Sylwester Kłos dnia: 2022-08-08 10:19:08

Siedziba Sądu Rejonowego w Olecku
ul. Osiedle Siejnik I 18
19-400 Olecko

NIP 847-15-04-980
REGON 519617010

Sąd Rejonowy w Olecku nie posiada stron na portalach społecznościowych.