BIP Sąd Rejonowy w Olecku

Biuletyn Informacji Publicznej Sąd Rejonowy w Olecku
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Informacja dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ !
MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC


Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.


Pamiętaj!
Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.gov.pl w zakładce Usługi dla obywatela

 

- Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim

- Organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

- Podmioty udzielające pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie

- Podmioty realizujące programy psychologiczno-terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim

- Rejestr jednostek poradnictwa specjalistycznego województwa warmińsko –mazurskiego stan na dzień 30 czerwca 2020r.

- Rejestr miejsc, schroniska

- INFORMATOR DLA OSOBY STOSUJĄCEJ PRZEMOC W RODZINIE

- Wzór wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Olecku
Wytwarzający informację: OAdministracyjny dnia: 2020-01-22 14:32
Upublicznienie: Sylwester Kłos dnia: 2020-01-22 14:47:06
Ostatnia edycja: Sylwester Kłos dnia: 2021-01-11 08:34:10
Przejście do archiwum: Sylwester Kłos dnia: 2022-08-08 10:08:35

Siedziba Sądu Rejonowego w Olecku
ul. Osiedle Siejnik I 18
19-400 Olecko

NIP 847-15-04-980
REGON 519617010

Sąd Rejonowy w Olecku nie posiada stron na portalach społecznościowych.