BIP Sąd Rejonowy w Olecku

Biuletyn Informacji Publicznej Sąd Rejonowy w Olecku

Komunikat dot. zasad pracy Sądu od 01.06.2020 r.

K O M U N I K A T

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w Sądzie Rejonowym w Olecku
od dnia 01.06.2020 r. obowiązują następujące zasady.

  1. Do budynku sądu wpuszczane są jedynie osoby posiadające wezwanie/zawiadomienie na dany dzień. Wejście do budynku możliwe jest nie wcześniej niż 10 minut przed planowanym rozpoczęciem posiedzenia/rozprawy.
  2. Osoby nie wezwane i nie zawiadomione wpuszczane będą do budynku sądu jedynie po wykazaniu ważnego interesu. Wprowadza się ograniczenia w udziale publiczności – wejście publiczności na salę rozpraw możliwe będzie jedynie w przypadku, gdy nie została wyczerpana ilość osób mogących jednorazowo przebywać na Sali/w budynku sądu.
  3. Osoby wchodzące do budynku sądu zobowiązane są posiadać osłonę nosa i ust w postaci maseczki. Usta i nos należy osłaniać w sposób szczelny.
  4. Po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce (dozownik płynu antybakteryjnego znajduje się przy wejściu). Ponowna dezynfekcja wymagana jest również przed wejściem na salę rozpraw (przed salami także znajdują się żele/płyny antybakteryjne).
  5. Osoba wchodząca do sądu ma obowiązek poddać się pomiarowi temperatury ciała. Osoby z temperaturą powyżej 38°C, a także wykazujące objawy choroby (w szczególności kaszel, duszności) nie będą wpuszczane do sądu.
  6. Do sądu nie będą wpuszczane osoby poddane kwarantannie, izolacji, a także przebywające z takimi osobami. O powyższym należy bezwzględnie powiadomić pracownika ochrony, jak również o wszelkich okolicznościach świadczących o możliwości zarażenia (powrót zza granicy, kontakt z osobą chorą).
  7. Wizyty w Biurze Obsługi Interesanta w celu zapoznania się z aktami, możliwe są wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu. Czas pobytu jednorazowo nie może przekraczać 45 minut.
  8. W przypadku wątpliwości co do możliwości stawiennictwa na wezwanie sądu uczestnik postępowania winien skontaktować się z sądem mailowo lub telefonicznie w celu usprawiedliwienia nieobecności.

 

Zarządzenie Nr A-0220-23/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Olecku w sprawie: ustanowienia i wdrożenia od dnia 1 czerwca 2020 r. w Sądzie Rejonowym w Olecku procedur zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne pracowników sądu i interesantów w czasie stanu epidemii.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu.

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Olecku
Wytwarzający informację: OAdministracyjny dnia: 2020-05-28 08:35
Upublicznienie: Sylwester Kłos dnia: 2020-05-28 08:45:37
Ostatnia edycja: Karolina Grądzka dnia: 2021-05-31 14:02:07

Siedziba Sądu Rejonowego w Olecku
ul. Osiedle Siejnik I 18
19-400 Olecko

NIP 847-15-04-980
REGON 519617010