BIP Sąd Rejonowy w Olecku

Biuletyn Informacji Publicznej Sąd Rejonowy w Olecku
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

XIV Polsko-Niemiecka Konferencja z Psychiatrii Sądowej

XIV Polsko-Niemiecka Konferencja z Psychiatrii Sądowej

Nt.: Prawnicy psychiatrom, psychiatrzy prawnikom

8-9.09.2017, Szczecin

www.ptps.com.pl

Celem konferencji jest przedstawienie poglądów doktryny i orzecznictwa sądów europejskich i amerykańskich jak i zasad wnioskowania w opiniach sądowo-psychiatrycznych przy ocenie zdolności do:

-        Oświadczeń woli, art. 82 i 945 KC

-        Poczytalności/niepoczytalności, art. 31 §1 §2 KK

Prof. Jacek Wierciński, autor monografii pt.: Brak świadomości albo swobody przy sporządzaniu testamentu, przedstawi jak „niedozwolone wpływy (indue influence) czyli poddawanie np. testatora psychomanipulacji powinno skutkować unieważnieniem takiego aktu woli”. Tematyce tej poświęcony będzie też referat prof. Tilmana Wetterlinga z Berlina oraz dr med. Stefana Orloba z Stralsundu.

W trakcie konferencji analizie i krytyce poddana zostanie zasada, że schizofrenia zawsze powoduje niepoczytalność i niezdolność do oświadczeń woli. Takie zasady opiniowania obowiązują tylko w Polsce.

Prof. Frank Hässler przedstawi wyniki badań skutkami alkoholizmu ciężarnej matki na późniejszą przestępczość jej dziecka - Spektrum Poalkoholowych Uszkodzeń Płodu (FASD).

Dr Juliusz Duda, autor komentarza do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz dr Joanna Studzińska przedstawią kontrowersje związane z przyjęciem osoby chorej psychicznie do szpitala psychiatrycznego.

Dr Steffen Weirich i dr Olaf Reis omówią niezwykle aktualny temat czy w przypadku naruszeń prawa stosować pomoc pedagogiczną, więzienie czy zamknięte zakłady psychiatryczne?

Dr Piotr Nazaruk omówi zasady opiniowania psychologiczno-psychiatrycznego osób które zawarły atypowe umowy kredytowe.

Konferencje polsko-niemieckie służą wymianie informacji między prawnikami, psychiatrami i psychologami sądowymi z Polski i Niemiec i mają na celu dostosowanie i ujednolicenie zasad opiniowania w Polsce zgodnie ze standardami europejskimi i amerykańskimi.

Dlatego zapraszamy do wzięcia udziału i w dyskusji: sędziów, prokuratorów, adwokatów jak również psychiatrów i psychologów.

Informujemy, że uczestnicy konferencji – adwokaci będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji dotyczących opinii sądowo-psychiatrycznych, ich nieprawidłowości w szczególności w sprawach dotyczących testamentu.

 

Z poważaniem

Prezes PTPS

Dr med. Jerzy Pobocha

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Olecku
Wytwarzający informację: Sylwester Kłos dnia: 2017-12-29 20:15
Upublicznienie: Sylwester Kłos dnia: 2017-12-29 20:16:14
Ostatnia edycja: Administrator dnia: 2017-12-30 12:04:34
Przejście do archiwum: Sylwester Kłos dnia: 2020-01-23 06:10:51

Siedziba Sądu Rejonowego w Olecku
ul. Osiedle Siejnik I 18
19-400 Olecko

NIP 847-15-04-980
REGON 519617010

Sąd Rejonowy w Olecku nie posiada stron na portalach społecznościowych.