BIP Sąd Rejonowy w Olecku

Biuletyn Informacji Publicznej Sąd Rejonowy w Olecku
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Informacja o skróceniu godzin przyjęć interesantów w dniu 31.12.2018

ZARZĄDZENIE NR A-0220-20/2018
PREZESA SĄDU REJONOWEGO W OLECKU
z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie skrócenia godzin przyjęć interesantów w Sądzie Rejonowym w Olecku


na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.) oraz § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Skracam godziny przyjęć interesantów w Sądzie Rejonowym w Olecku w dniu 31 grudnia 2018 r. (poniedziałek) do godziny 15:00.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Olecku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

P R E Z E S
Sądu Rejonowego w Olecku
Katarzyna Jakubowska

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Olecku
Wytwarzający informację: Katarzyna Jakubowska dnia: 2018-12-21 12:31
Upublicznienie: Sylwester Kłos dnia: 2018-12-21 12:38:54
Ostatnia edycja: Sylwester Kłos dnia: 2018-12-21 12:44:31
Przejście do archiwum: Sylwester Kłos dnia: 2019-01-06 15:45:52

Siedziba Sądu Rejonowego w Olecku
ul. Osiedle Siejnik I 18
19-400 Olecko

NIP 847-15-04-980
REGON 519617010

Sąd Rejonowy w Olecku nie posiada stron na portalach społecznościowych.