BIP Sąd Rejonowy w Olecku

Biuletyn Informacji Publicznej Sąd Rejonowy w Olecku
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Informacja o dniach wolnych od pracy w 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR A-0220-14/2019

PREZESA SĄDU REJONOWEGO W OLECKU

z dnia 3 września 2019 roku

w sprawie wyznaczenia dniem wolnym od pracy 27 grudnia 2019 r. za odpracowaniem w dniu 7 grudnia 2019 r.

Na podstawie § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1141) oraz w uzgodnieniu z Dyrektorem Sądu Rejonowego w Olecku zarządzam, co następuje:

§1

Wyznaczam w Sądzie Rejonowym w Olecku 27 grudnia 2019 r. (piątek) dniem wolnym od pracy za odpracowaniem w dniu 7 grudnia 2019 r. (sobota).

§2

Zarządzenie podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Olecku.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

P R E Z E S
Sądu Rejonowego w Olecku
Katarzyna Jakubowska 

ZARZĄDZENIE NR A-0220-3/2019 PREZESA SĄDU REJONOWEGO W OLECKU z dnia 31 stycznia 2019 roku
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2019 r. w Sądzie Rejonowym w Olecku.


Na podstawie § 34 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2316 ze zm.) oraz w uzgodnieniu z Dyrektorem Sądu Rejonowego w Olecku zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam w Sądzie Rejonowym w Olecku:

1. Dzień 2 maja 2019 roku dniem wolnym od pracy z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania go w dniu 18 maja 2019 roku (sobota).

2. Dzień 21 czerwca 2019 roku dniem wolnym od pracy z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania go w dniu 15 czerwca 2019 roku (sobota).

§2

Zarządzenie podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Olecku.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

P R E Z E S
Sądu Rejonowego w Olecku
Katarzyna Jakubowska


 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Olecku
Wytwarzający informację: OAdministracyjny dnia: 2019-02-05 12:15
Upublicznienie: Sylwester Kłos dnia: 2019-02-05 12:25:56
Ostatnia edycja: Sylwester Kłos dnia: 2019-12-06 11:20:35
Przejście do archiwum: Sylwester Kłos dnia: 2020-01-23 06:09:18

Siedziba Sądu Rejonowego w Olecku
ul. Osiedle Siejnik I 18
19-400 Olecko

NIP 847-15-04-980
REGON 519617010

Sąd Rejonowy w Olecku nie posiada stron na portalach społecznościowych.