BIP Sąd Rejonowy w Olecku

Biuletyn Informacji Publicznej Sąd Rejonowy w Olecku

Sprawozdania statystyczne za okres 2015 do 2017

W wykonaniu dyspozycji zawartej w Dziale II - Organizacja sądów, Rozdział 2 - Urządzenia zewnętrzne i wewnętrzne sądu, § 11 ust. 1., pkt 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 z późn. zm.) poniżej udostępniamy roczne i półroczne sprawozdania statystyczne dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Olecku, sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

Sprawozdania statystyczne za 2017 r. 
 
Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2017 r. 
MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych 
MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji wg właściwości rzeczowej
MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia 
MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonania orzeczeń wg właściwości rzeczowej
MS-S16/18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych 
MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika
MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej
 
Sprawozdania statystyczne za 2016 r.
MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych 
MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji wg właściwości rzeczowej
MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia 
MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonania orzeczeń wg właściwości rzeczowej 
MS-S16/18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych 
MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika 
MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej 
 
Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2016 r.
MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych 
MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji wg właściwości rzeczowej
MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia 
MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonania orzeczeń wg właściwości rzeczowej
MS-S16/18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych 
MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika 
MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej 

Sprawozdania statystyczne za 2015 r.
MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji wg właściwości rzeczowej
MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia 
MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonania orzeczeń wg właściwości rzeczowej
MS-S16 sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich  
MS-S18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich
MS-S20KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika 
MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2015 r.
MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji wg właściwości rzeczowej
MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonania orzeczeń wg właściwości rzeczowej
MS-S16 sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich 
MS-S18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich
MS-S20KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika
MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej
 

Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Olecku
Wytwarzający informację: O.Administracyjny dnia: 2018-01-10 21:47
Upublicznienie: Sylwester Kłos dnia: 2018-01-10 21:48:36
Ostatnia edycja: Sylwester Kłos dnia: 2019-01-23 08:01:38

Siedziba Sądu Rejonowego w Olecku
ul. Osiedle Siejnik I 18
19-400 Olecko

NIP 847-15-04-980
REGON 519617010

Sąd Rejonowy w Olecku nie posiada stron na portalach społecznościowych.