BIP Sąd Rejonowy w Olecku

Biuletyn Informacji Publicznej Sąd Rejonowy w Olecku

Sprawozdania statystyczne za 2020 r.

W wykonaniu dyspozycji zawartej w Dziale III – Czynności sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych, Rozdział 9 – Zarządzanie informacją i obieg dokumentów w sądach, Oddział 1 – Udostępnianie informacji ogólnych, § 122 ust. 1., pkt 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1411 z późn. zm.) poniżej udostępniamy roczne i półroczne sprawozdania statystyczne dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Olecku, sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

Poniżej skrót-link do Informatora Statystycznego Wymiaru Sprawiedliwości, który jest internetową witryną, za pomocą której każdy może zapoznać się z danymi dotyczącymi tego, w jaki sposób funkcjonuje polski system wymiaru sprawiedliwości.

Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości

Załączniki

 1. MS-62 sprawozdanie w sprawach reprywatyzacyjnych za 2020 (2021-02-02 08:13) - (doc) - 0,1MB
 2. MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych za 2020 (2021-02-02 08:13) - (doc) - 1,7MB
 3. MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za 2020 (2021-02-02 08:13) - (doc) - 1,1MB
 4. MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji wg właściwości rzeczowej za 2020 (2021-02-02 08:12) - (doc) - 1,9MB
 5. MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za 2020 (2021-02-02 08:12) - (doc) - 0,3MB
 6. MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń wg właściwości rzeczowej za 2020 (2021-02-02 08:12) - (doc) - 0,7MB
 7. MS-S16-18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za 2020 (2021-02-02 08:11) - (doc) - 1,5MB
 8. MS-S20KW sprawozdanie w sprawach dot. ksiąg wieczystych za 2020 (2021-02-02 08:11) - (doc) - 0,2MB
 9. MS-S40 sprawozdanie z działaności kuratorskiej służby sądowej za 2020 (2021-02-02 08:11) - (doc) - 0,4MB
 10. S00WS01 etatyzacja w sprawach cywilnych za 2020 (2021-02-02 08:10) - (doc) - 0,1MB
 11. S00WS05 etatyzacja w sprawach karnych i wykroczeniowych za 2020 (2021-02-02 08:10) - (doc) - 0,1MB
 12. S00WS16 etatyzacja w sprawach rodzinnych i nieletnich za 2020 (2021-02-02 08:09) - (doc) - 0,1MB
 13. S00WS20 etatyzacja w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za 2020 (2021-02-02 08:09) - (doc) - 0,1MB
 14. MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych za I półrocze 2020 r (2020-08-10 13:31) - (pdf) - 2,1MB
 15. MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2020 r (2020-08-10 13:31) - (pdf) - 1,1MB
 16. MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji wg właściwości rzeczowej za I półrocze 2020 r (2020-08-10 13:31) - (pdf) - 2,1MB
 17. MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za I półrocze 2020 r (2020-08-10 13:31) - (pdf) - 0,5MB
 18. MS-S10 sprawozdanie z sądawego wykonywania orzeczeń wg właściwości rzeczowej za I półrocze 2020 r (2020-08-10 13:32) - (pdf) - 0,6MB
 19. MS-S16-18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za I półrocze 2020 r (2020-08-10 13:32) - (pdf) - 1,4MB
 20. MS-S20KW sprawozdanie w sprawach dot. ksiąg wieczystych za I półrocze 2020 r (2020-08-10 13:32) - (pdf) - 0,3MB
 21. MS-S40 sprawozdanie z działaności kuratorskiej służby sądowej za I półrocze 2020 r (2020-08-10 13:32) - (pdf) - 0,6MB
 22. S00WS01 etatyzacja w sprawach cywilnych za I półrocze 2020 r (2020-08-10 13:33) - (pdf) - 0,1MB
 23. S00WS05 etatyzacja w sprawach karnych i wykoroczeniowych za I półrocze 2020 r (2020-08-10 13:33) - (pdf) - 0,2MB
 24. S00WS16 etatyzacja w sprawach rodzinnych i nieletnich za I półrocze 2020 r (2020-08-10 13:33) - (pdf) - 0,1MB
 25. S00WS20 etatyzacja w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za I półrocze 2020 r (2020-08-10 13:33) - (pdf) - 0,2MB
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Olecku
Wytwarzający informację: OAdministracyjny dnia: 2020-08-10 13:03
Upublicznienie: Sylwester Kłos dnia: 2020-08-10 13:34:08
Ostatnia edycja: Sylwester Kłos dnia: 2020-08-10 13:34:47

Siedziba Sądu Rejonowego w Olecku
ul. Osiedle Siejnik I 18
19-400 Olecko

NIP 847-15-04-980
REGON 519617010

Sąd Rejonowy w Olecku nie posiada stron na portalach społecznościowych.