BIP Sąd Rejonowy w Olecku

Biuletyn Informacji Publicznej Sąd Rejonowy w Olecku

Sprawozdania statystyczne za 2023 r.

W wykonaniu dyspozycji zawartej w Dziale III – Czynności sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych, Rozdział 9 – Zarządzanie informacją i obieg dokumentów w sądach, Oddział 1 – Udostępnianie informacji ogólnych, § 122 ust. 1., pkt 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2514 z późn. zm.) poniżej udostępniamy roczne i półroczne sprawozdania statystyczne dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Olecku, sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

Poniżej skrót-link do Informatora Statystycznego Wymiaru Sprawiedliwości, który jest internetową witryną, za pomocą której każdy może zapoznać się z danymi dotyczącymi tego, w jaki sposób funkcjonuje polski system wymiaru sprawiedliwości.

Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Olecku
Wytwarzający informację: OAdministracyjny dnia: 2023-08-01 12:02
Upublicznienie: Sylwester Kłos dnia: 2023-08-01 12:14:54
Ostatnia edycja: Sylwester Kłos dnia: 2023-08-01 12:43:38

Siedziba Sądu Rejonowego w Olecku
ul. Osiedle Siejnik I 18
19-400 Olecko

NIP 847-15-04-980
REGON 519617010

Sąd Rejonowy w Olecku nie posiada stron na portalach społecznościowych.